Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Rörvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörvik 946 13,8% 26,4% 27,9% 31,8% 6,3% 51,9% 48,1% 4,1%  
Summa 946 13,8% 26,4% 27,9% 31,8% 6,3% 51,9% 48,1% 4,1%

http://www.val.se