Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Sävsjö Vallsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävsjö Vallsjö 1475 18,4% 28,4% 25,3% 27,9% 7,6% 52,9% 47,1% 5,4%  
Summa 1475 18,4% 28,4% 25,3% 27,9% 7,6% 52,9% 47,1% 5,4%

http://www.val.se