Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Sävsjö Ljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävsjö Ljunga 1459 18,6% 25,2% 22,1% 34,1% 6,2% 48,8% 51,2% 3,8%  
Summa 1459 18,6% 25,2% 22,1% 34,1% 6,2% 48,8% 51,2% 3,8%

http://www.val.se