Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Vrigstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vrigstad 1462 17,6% 28,7% 24,1% 29,5% 6,2% 50,9% 49,1% 3,9%  
Summa 1462 17,6% 28,7% 24,1% 29,5% 6,2% 50,9% 49,1% 3,9%

http://www.val.se