Val till kommunfullmäktige i Uppvidinge - Ålder och kön - Åseda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åseda N 1334 16,0% 28,6% 21,1% 34,3% 6,1% 48,0% 52,0% 7,3%  
Summa 1334 16,0% 28,6% 21,1% 34,3% 6,1% 48,0% 52,0% 7,3%

http://www.val.se