Val till kommunfullmäktige i Uppvidinge - Ålder och kön - Älghult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älghult 1571 11,9% 24,4% 26,4% 37,2% 4,6% 52,6% 47,4% 10,0%  
Summa 1571 11,9% 24,4% 26,4% 37,2% 4,6% 52,6% 47,4% 10,0%

http://www.val.se