Val till kommunfullmäktige i Uppvidinge - Ålder och kön - Åseda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åseda S 1055 17,5% 33,1% 25,9% 23,5% 6,3% 53,4% 46,6% 8,3%  
Summa 1055 17,5% 33,1% 25,9% 23,5% 6,3% 53,4% 46,6% 8,3%

http://www.val.se