Val till kommunfullmäktige i Uppvidinge - Ålder och kön - Lenhovda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lenhovda 1850 17,9% 28,6% 23,4% 30,1% 5,9% 52,3% 47,7% 5,0%  
Summa 1850 17,9% 28,6% 23,4% 30,1% 5,9% 52,3% 47,7% 5,0%

http://www.val.se