Val till kommunfullmäktige i Uppvidinge - Ålder och kön - Nottebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nottebäck 1430 16,4% 29,1% 25,2% 29,3% 6,9% 52,8% 47,2% 10,3%  
Summa 1430 16,4% 29,1% 25,2% 29,3% 6,9% 52,8% 47,2% 10,3%

http://www.val.se