Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Jonsered-Kåhög-Uddared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jonsered-Kåhög-Uddared 1947 19,5% 37,2% 24,1% 19,2% 8,0% 49,8% 50,2% 3,1%  
Summa 1947 19,5% 37,2% 24,1% 19,2% 8,0% 49,8% 50,2% 3,1%

http://www.val.se