Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Nedre Björndammen-Furuskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nedre Björndammen-Furuskog 1324 23,4% 36,8% 22,4% 17,4% 6,8% 49,8% 50,2% 6,5%  
Summa 1324 23,4% 36,8% 22,4% 17,4% 6,8% 49,8% 50,2% 6,5%

http://www.val.se