Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund 1647 14,9% 29,4% 23,8% 31,9% 7,3% 46,6% 53,4% 3,1%  
Summa 1647 14,9% 29,4% 23,8% 31,9% 7,3% 46,6% 53,4% 3,1%

http://www.val.se