Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Övre Björndammen-Terrassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övre Björndammen-Terrassen 1302 15,9% 28,6% 25,7% 29,7% 6,2% 46,6% 53,4% 3,8%  
Summa 1302 15,9% 28,6% 25,7% 29,7% 6,2% 46,6% 53,4% 3,8%

http://www.val.se