Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Öjersjö-Hålsjöområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öjersjö-Hålsjöområdet 1498 13,4% 53,2% 21,1% 12,3% 6,4% 49,7% 50,3% 2,5%  
Summa 1498 13,4% 53,2% 21,1% 12,3% 6,4% 49,7% 50,3% 2,5%

http://www.val.se