Val till riksdagen - Ålder och kön - Mellerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 965 16,1% 25,6% 29,0% 29,3% 7,6% 55,4% 44,6%   1,3%
Fagerlid/Järn 1673 16,0% 27,0% 27,0% 30,0% 5,7% 50,8% 49,2%   1,1%
Mellerud/Holm 1750 21,6% 22,2% 20,7% 35,4% 6,7% 47,8% 52,2%   1,7%
Rostock/Dalskog/Ör 1591 15,8% 24,3% 28,0% 31,9% 4,8% 50,8% 49,2%   2,2%
Skållerud 973 9,6% 18,5% 28,5% 43,5% 3,9% 51,2% 48,8%   2,0%
Mellerud 6952 16,5% 23,8% 26,1% 33,6% 5,8% 50,7% 49,3% 1,7%

http://www.val.se