Val till riksdagen - Ålder och kön - Rostock/Dalskog/Ör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rostock/Dalskog/Ör 1591 15,8% 24,3% 28,0% 31,9% 4,8% 50,8% 49,2%   2,2%
Summa 1591 15,8% 24,3% 28,0% 31,9% 4,8% 50,8% 49,2% 2,2%

http://www.val.se