Val till riksdagen - Ålder och kön - Fagerlid/Järn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerlid/Järn 1673 16,0% 27,0% 27,0% 30,0% 5,7% 50,8% 49,2%   1,1%
Summa 1673 16,0% 27,0% 27,0% 30,0% 5,7% 50,8% 49,2% 1,1%

http://www.val.se