Val till riksdagen - Ålder och kön - Mellerud/Holm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellerud/Holm 1750 21,6% 22,2% 20,7% 35,4% 6,7% 47,8% 52,2%   1,7%
Summa 1750 21,6% 22,2% 20,7% 35,4% 6,7% 47,8% 52,2% 1,7%

http://www.val.se