Val till riksdagen - Ålder och kön - Skållerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skållerud 973 9,6% 18,5% 28,5% 43,5% 3,9% 51,2% 48,8%   2,0%
Summa 973 9,6% 18,5% 28,5% 43,5% 3,9% 51,2% 48,8% 2,0%

http://www.val.se