Val till riksdagen - Ålder och kön - Krokom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsenbygden 960 17,6% 26,0% 27,6% 28,8% 6,1% 53,2% 46,8%   1,0%
Aspås 737 17,6% 34,6% 26,3% 21,4% 6,4% 54,3% 45,7%   0,7%
Dvärsätt 986 16,1% 40,1% 27,4% 16,4% 7,5% 51,9% 48,1%   1,1%
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1319 13,0% 20,5% 26,7% 39,9% 5,8% 52,3% 47,7%   2,0%
Krokom 1531 15,3% 27,7% 22,6% 34,4% 5,2% 47,1% 52,9%   1,4%
Nälden 1237 16,8% 31,6% 27,3% 24,3% 6,1% 52,4% 47,6%   1,5%
Offerdalsbygden 1537 13,3% 26,5% 25,6% 34,7% 5,7% 52,6% 47,4%   0,7%
Rödöbygden 480 12,7% 35,2% 26,7% 25,4% 3,5% 52,3% 47,7%   2,9%
Ås Norra 1393 13,8% 39,8% 24,7% 21,7% 6,1% 50,5% 49,5%   1,1%
Ås Södra 730 11,5% 57,7% 18,6% 12,2% 6,3% 49,5% 50,5%   0,5%
Krokom 10910 14,8% 32,4% 25,4% 27,5% 5,9% 51,4% 48,6% 1,3%

http://www.val.se