Val till riksdagen - Ålder och kön - Ås Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ås Södra 730 11,5% 57,7% 18,6% 12,2% 6,3% 49,5% 50,5%   0,5%
Summa 730 11,5% 57,7% 18,6% 12,2% 6,3% 49,5% 50,5% 0,5%

http://www.val.se