Val till riksdagen - Ålder och kön - Alsenbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsenbygden 960 17,6% 26,0% 27,6% 28,8% 6,1% 53,2% 46,8%   1,0%
Summa 960 17,6% 26,0% 27,6% 28,8% 6,1% 53,2% 46,8% 1,0%

http://www.val.se