Val till riksdagen - Ålder och kön - Aspås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspås 737 17,6% 34,6% 26,3% 21,4% 6,4% 54,3% 45,7%   0,7%
Summa 737 17,6% 34,6% 26,3% 21,4% 6,4% 54,3% 45,7% 0,7%

http://www.val.se