Val till riksdagen - Ålder och kön - Ås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ås Norra 1393 13,8% 39,8% 24,7% 21,7% 6,1% 50,5% 49,5%   1,1%
Summa 1393 13,8% 39,8% 24,7% 21,7% 6,1% 50,5% 49,5% 1,1%

http://www.val.se