Val till riksdagen - Ålder och kön - Svenstavik-Vigge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstavik-Vigge 1720 16,3% 23,1% 27,7% 32,8% 6,3% 51,3% 48,7%   0,5%
Summa 1720 16,3% 23,1% 27,7% 32,8% 6,3% 51,3% 48,7% 0,5%

http://www.val.se