Val till riksdagen - Ålder och kön - Klövsjö-Rätan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klövsjö-Rätan 860 12,9% 20,5% 24,2% 42,4% 4,2% 52,6% 47,4%   1,9%
Summa 860 12,9% 20,5% 24,2% 42,4% 4,2% 52,6% 47,4% 1,9%

http://www.val.se