Val till riksdagen - Ålder och kön - Oviksbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oviksbygden 1401 16,6% 22,8% 28,2% 32,5% 5,3% 50,5% 49,5%   1,3%
Summa 1401 16,6% 22,8% 28,2% 32,5% 5,3% 50,5% 49,5% 1,3%

http://www.val.se