Val till riksdagen - Ålder och kön - Hackås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hackås 915 14,6% 23,7% 29,8% 31,8% 5,6% 52,5% 47,5%   0,9%
Summa 915 14,6% 23,7% 29,8% 31,8% 5,6% 52,5% 47,5% 0,9%

http://www.val.se