Val till riksdagen - Ålder och kön - Storsjö-Åsarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storsjö-Åsarna 757 13,9% 24,7% 22,5% 39,0% 5,9% 53,0% 47,0%   1,5%
Summa 757 13,9% 24,7% 22,5% 39,0% 5,9% 53,0% 47,0% 1,5%

http://www.val.se