Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Tingsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tingsryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almundsryd 1658 13,4% 21,3% 26,3% 39,0% 5,4% 50,8% 49,2%   0,8%
S Sandsjö 751 12,6% 23,6% 26,2% 37,5% 5,1% 52,6% 47,4%   0,5%
Tingsryd 1 1155 15,6% 26,0% 24,1% 34,4% 4,8% 49,5% 50,5%   1,0%
Tingsryd 2 1644 16,0% 23,9% 22,8% 37,3% 4,1% 50,0% 50,0%   0,9%
Urshult 1366 12,7% 26,2% 25,0% 36,0% 4,9% 53,7% 46,3%   1,0%
Väckelsång 1181 13,7% 27,6% 25,5% 33,2% 3,7% 49,1% 50,9%   0,7%
Älmeboda-Linneryd 1450 13,4% 24,8% 27,0% 34,8% 4,7% 50,6% 49,4%   1,0%
Tingsryd 9205 14,0% 24,6% 25,2% 36,1% 4,6% 50,8% 49,2% 0,9%

http://www.val.se