Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Urshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Urshult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Urshult 1366 12,7% 26,2% 25,0% 36,0% 4,9% 53,7% 46,3%   1,0%
Summa 1366 12,7% 26,2% 25,0% 36,0% 4,9% 53,7% 46,3% 1,0%

http://www.val.se