Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tingsryd 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tingsryd 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingsryd 2 1644 16,0% 23,9% 22,8% 37,3% 4,1% 50,0% 50,0%   0,9%
Summa 1644 16,0% 23,9% 22,8% 37,3% 4,1% 50,0% 50,0% 0,9%

http://www.val.se