Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt S Sandsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt S Sandsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Sandsjö 751 12,6% 23,6% 26,2% 37,5% 5,1% 52,6% 47,4%   0,5%
Summa 751 12,6% 23,6% 26,2% 37,5% 5,1% 52,6% 47,4% 0,5%

http://www.val.se