Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Almundsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almundsryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almundsryd 1658 13,4% 21,3% 26,3% 39,0% 5,4% 50,8% 49,2%   0,8%
Summa 1658 13,4% 21,3% 26,3% 39,0% 5,4% 50,8% 49,2% 0,8%

http://www.val.se