Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Väckelsång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väckelsång

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väckelsång 1181 13,7% 27,6% 25,5% 33,2% 3,7% 49,1% 50,9%   0,7%
Summa 1181 13,7% 27,6% 25,5% 33,2% 3,7% 49,1% 50,9% 0,7%

http://www.val.se