Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Älmeboda-Linneryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Älmeboda-Linneryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älmeboda-Linneryd 1450 13,4% 24,8% 27,0% 34,8% 4,7% 50,6% 49,4%   1,0%
Summa 1450 13,4% 24,8% 27,0% 34,8% 4,7% 50,6% 49,4% 1,0%

http://www.val.se