Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Hagfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hagfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 1776 12,8% 21,7% 27,9% 37,6% 4,4% 50,9% 49,1%   1,4%
Hagfors Centrum 1712 21,1% 20,3% 23,8% 34,8% 6,3% 49,6% 50,4%   1,1%
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1523 11,1% 25,1% 28,4% 35,3% 4,4% 52,5% 47,5%   1,8%
Hagfors Östra 1295 12,3% 24,6% 26,9% 36,2% 3,8% 51,0% 49,0%   1,3%
Råda-Höje 1437 11,7% 21,5% 28,9% 37,9% 3,7% 51,4% 48,6%   1,9%
Sunnemo-Uddeholm 1391 11,4% 22,3% 28,8% 37,6% 4,1% 51,3% 48,7%   1,4%
Hagfors 9134 13,6% 22,5% 27,4% 36,5% 4,5% 51,1% 48,9% 1,5%

http://www.val.se