Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Råda-Höje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råda-Höje

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råda-Höje 1437 11,7% 21,5% 28,9% 37,9% 3,7% 51,4% 48,6%   1,9%
Summa 1437 11,7% 21,5% 28,9% 37,9% 3,7% 51,4% 48,6% 1,9%

http://www.val.se