Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagfors Norra-Gustav Adolf

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagfors Norra-Gustav Adolf

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1523 11,1% 25,1% 28,4% 35,3% 4,4% 52,5% 47,5%   1,8%
Summa 1523 11,1% 25,1% 28,4% 35,3% 4,4% 52,5% 47,5% 1,8%

http://www.val.se