Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagfors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagfors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors Östra 1295 12,3% 24,6% 26,9% 36,2% 3,8% 51,0% 49,0%   1,3%
Summa 1295 12,3% 24,6% 26,9% 36,2% 3,8% 51,0% 49,0% 1,3%

http://www.val.se