Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnemo-Uddeholm 1391 11,4% 22,3% 28,8% 37,6% 4,1% 51,3% 48,7%   1,4%
Summa 1391 11,4% 22,3% 28,8% 37,6% 4,1% 51,3% 48,7% 1,4%

http://www.val.se