Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagfors Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagfors Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors Centrum 1712 21,1% 20,3% 23,8% 34,8% 6,3% 49,6% 50,4%   1,1%
Summa 1712 21,1% 20,3% 23,8% 34,8% 6,3% 49,6% 50,4% 1,1%

http://www.val.se