Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 1776 12,8% 21,7% 27,9% 37,6% 4,4% 50,9% 49,1%   1,4%
Summa 1776 12,8% 21,7% 27,9% 37,6% 4,4% 50,9% 49,1% 1,4%

http://www.val.se