Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Malung-Sälen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Malung-Sälen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1267 14,4% 26,0% 26,8% 32,7% 4,5% 52,5% 47,5%   1,7%
Malung S 1597 14,0% 23,6% 24,0% 38,4% 5,1% 51,2% 48,8%   1,8%
Malungsfors 462 13,6% 27,9% 30,5% 27,9% 3,2% 52,4% 47,6%   0,9%
Malung V 1224 16,4% 25,7% 26,8% 31,0% 4,2% 53,4% 46,6%   1,3%
Malung Ö 1551 15,3% 25,0% 24,8% 34,9% 5,2% 48,9% 51,1%   1,1%
Transtrand 1377 16,6% 36,5% 24,0% 22,9% 4,6% 53,0% 47,0%   2,2%
Yttermalung 380 12,6% 16,1% 28,7% 42,6% 2,9% 52,6% 47,4%   1,1%
Malung-Sälen 7858 15,1% 26,7% 25,6% 32,5% 4,6% 51,8% 48,2% 1,5%

http://www.val.se