Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Yttermalung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Yttermalung

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Yttermalung 380 12,6% 16,1% 28,7% 42,6% 2,9% 52,6% 47,4%   1,1%
Summa 380 12,6% 16,1% 28,7% 42,6% 2,9% 52,6% 47,4% 1,1%

http://www.val.se