Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Malung V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malung V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung V 1224 16,4% 25,7% 26,8% 31,0% 4,2% 53,4% 46,6%   1,3%
Summa 1224 16,4% 25,7% 26,8% 31,0% 4,2% 53,4% 46,6% 1,3%

http://www.val.se