Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Malungsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malungsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malungsfors 462 13,6% 27,9% 30,5% 27,9% 3,2% 52,4% 47,6%   0,9%
Summa 462 13,6% 27,9% 30,5% 27,9% 3,2% 52,4% 47,6% 0,9%

http://www.val.se