Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Malung S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malung S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung S 1597 14,0% 23,6% 24,0% 38,4% 5,1% 51,2% 48,8%   1,8%
Summa 1597 14,0% 23,6% 24,0% 38,4% 5,1% 51,2% 48,8% 1,8%

http://www.val.se