Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lima

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lima

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1267 14,4% 26,0% 26,8% 32,7% 4,5% 52,5% 47,5%   1,7%
Summa 1267 14,4% 26,0% 26,8% 32,7% 4,5% 52,5% 47,5% 1,7%

http://www.val.se