Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Malung Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malung Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung Ö 1551 15,3% 25,0% 24,8% 34,9% 5,2% 48,9% 51,1%   1,1%
Summa 1551 15,3% 25,0% 24,8% 34,9% 5,2% 48,9% 51,1% 1,1%

http://www.val.se